YOU DESERVE THE BEST SECURITY
  •  Within US    1-866-488-6691
  •  Outside US +44 1253 335558

Hur du förbättrar din motståndkraft mot cyberattacker med begränsade resurser

Torsdag 8 december | kl 10.00 - 10.45 CET

Insyn i din infrastruktur
För att möta dagens hot krävs en mängd olika säkerhetsfunktioner som skall täcka in allt från klienter och mobiler till datacenter och moln. Har även ni svårt att följa upp alla larm som genereras och verkligen hitta de kritiska attackerna? Om ni lyckas hitta dem, vem agerar och hur lång tid tar det?

Hantera säkerhetsincidenter effektivt med få resurser
Traditionell SOC (Security Operation Center) kräver stor expertis och resurser för att drivas effektivt. Alla organisationer har inte den möjligheter för att få ett effektivt förebyggande arbete med att hantera incidenter och förbättra sin motståndskraft mot kommande cyberattacker. Check Points tillvägagångssätt erbjuder komplett täckning för nätverket, klinter, moln, e-post, IoT och mobila enheter - allt från en och samma tjänsteportal.

I det här webinaret visar vi hur ni mer proaktivt kan förebygga, övervaka, upptäcka, undersöka, jaga, svara och åtgärda attacker samt förbättra försvaret för att förhindra framtida attacker och för att få en mer noggrann förebyggande åtgärd mot de mest avancerade attackerna - genom kraften från ThreatCloud, hjärnan bakom alla Check Points produkter.


Talare: Göran Ritter, High-End SME & Sales Engineer på Check Point Sverige

Anmäl dig till webinaret

*Notice: By clicking submit you agree that the information you provide will be processed in accordance with Check Point's privacy policy.
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Got it, Thanks!MORE INFO